Không được kiểm tra khách sạn quá 1 lần mỗi năm

Quý Định mới ưu đãi cho khách ngành du lịch khách sạn “Không được kiểm tra khách sạn quá 1 lần mỗi năm”

Đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.của chính phủ mới ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp đặc biệt là ngành du lịch khách sạn.

Theo đó, Bộ đề nghị giám đốc Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh, thành, chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo hướng lồng ghép và phối hợp giữa các cơ quan với nhau.
Hiện các khách sạn được phép tự nguyện đăng ký xếp hạng sao.

Bộ cũng giao các Sở làm đầu mối xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra không quá một lần mỗi năm để tránh trùng lặp, chồng chéo. Việc thanh tra đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, tức khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Trước đó, nhiều cơ sở lưu trú du lịch đã lên tiếng vì thường xuyên bị các cấp, ngành kiểm tra. Như tại Hội nghị tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên hồi tháng 4 ở Hà Nội, ông Lại Quốc Cường, Giám đốc Công ty du lịch Vẻ đẹp Việt nêu thực trạng năm 2016, doanh nghiệp 2 lần tiếp thanh tra Sở Du lịch địa phương và cuối năm đón thanh tra Bộ.

Tại Đà Nẵng, đại diện Nature Life Resort cũng phàn nàn về tình trạng bị nhiều ngành thanh tra, ngoài Sở Du lịch, còn là quản lý thị trường, phòng cháy chữa cháy… khiến doanh nghiệp “tốn thời gian đón tiếp”.

Ngày 17/5/2017, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 20 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Trong đó có nêu hoạt động thanh tra, kiểm tra còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; chậm ban hành kết luận thanh tra, chưa làm rõ được dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể…

Theo Tổng cục Du lịch, cả nước có hơn 20.100 cơ sở với 400.000 phòng, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 9%/năm. Trong đó, phân khúc khách sạn 3-5 sao có tốc độ tăng trưởng cao, 14-16%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *